De voordelen van Big Data voor de mkb-er

Wilt u de klant gepersonaliseerde aanbiedingen toesturen? Of wilt u op basis van bepaalde gegevens precies weten waar de klant behoefte aan heeft? Het verzamelen van data en deze gebruiken om bedrijfsdoelen te realiseren is niet nieuw of ‘van deze tijd’: er wordt al jaren data verzameld door bedrijven.

De mogelijkheden van Big Data zijn afgelopen tijd echter wél toegenomen. Voornamelijk voor het mkb is er winst te behalen met Big Data en Business Intelligence.

Uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel is gebleken dat veel ondernemers in het mkb het idee hebben dat dataverzameling alleen voor de grote organisaties is weggelegd. Dit is onjuist. Alle bedrijven kunnen winst halen uit dataverzameling en de juiste bundeling van relevante data, het is maar net de vraag wat uw bedrijfsdoel is. Wilt u bijvoorbeeld medewerkers informeren met de verzamelde data of wilt u strategische keuzes maken op basis van deze gegevens?

Met het oog op bovengenoemde bedrijfsdoelen zijn verschillende voordelen te behalen. Als u strategische keuzes wilt maken op basis van verzamelde gegevens, heeft u strakke en correcte datarapportages nodig. Deze rapportages helpen u niet alleen bij uw externe bedrijfsdoelstellingen, maar ondersteunen ook bij een open vorm van interne communicatie.

Zo blijkt uit het onderzoek ‘Interne Communicatie’ van Bureau Onderzoek & Statistiek dat medewerkers vooral vragen om openheid van hun managers. Managers kunnen hier gehoor aan geven door bij interne communicatie te voldoen aan inhoudelijke correctheid van de informatie en hun medewerkers op basis van feiten te sturen.

Ondersteuning bij uw externe bedrijfsdoelstellingen

Uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel bleek dat bijna 60 procent van de financiële managers die gebruik maken van Big Data, hier enorme voordelen van ervaren. Bij mkb’ers die gebruik maken van Big Data is namelijk gebleken dat ze een sterkere groei doormaken dan andere organisaties in het midden- en kleinbedrijf. Het  gemiddelde groeipercentage is maar liefst vijf procent. Dit is een snellere groei dan de huidige economische groei.

Wilt u weten welke interessante voordelen het toepassen van Big Data nog meer met zich meebrengt? Lees dan verder op: Infographic – Big Data in het mkb: wat levert het u op?

 

Bronnen

Overige Blogs

Heeft u vragen over Big Data in het MKB?

 

Neem dan contact op met:

Mark van Berkel

 

Telefoon:

+31612369814

 

E-mail:

Mark.van.Berkel@dikw.com