Bluemine helpt uw groei realiseren door het benutten van data

Wij hebben de expertise, capaciteit en continuïteit beschikbaar

Eenvoudig, voorspelbaar en schaalbaar!

51% Van het MKB ziet Business Intelligence en Big Data als een kans. Slechts 7% heeft de expertise in huis. Hoort u bij die 7%?

Bluemine helpt om de groei van uw bedrijf te realiseren met behulp van Business intelligence en uw (Big) data.

Heeft u een van de volgende uitdagingen:

 

Onvoldoende kennis?

Onvoldoende capaciteit?

Geen toereikende (cloud) infrastructuur?

 

Als full service provider voor uw informatie behoefte beheert Bluemine uw data platform en neemt terugkerende technische werkzaamheden uit handen. Ook beheren wij uw (cloud) intelligence infrastructuur, zowel in hardware en software.

U kunt zich volledig richten op het analyseren van uw data middels onze inzichtelijke rapportages en dashboards.

Bluemine in vogelvlucht

Data platform

Uw data platform voor al uw informatiebehofte in sales, finance en marketing

Vakmanschap. Meesterschap. Ondernemerschap.

Onze belofte aan u :
“Wij ontzorgen onze klanten in het ontsluiten van data en het beheren van het datawarehouse, door middel van heldere dashboards, rapportages en analyse omgevingen zorgen we ervoor dat onze klanten besluiten kunnen nemen op basis van juiste, volledige en tijdige informatie.”

Afbeelding homepage bluemine

BI: Bluemine Intelligence

” Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie. Business intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken. Het wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd.”

 

Bluemine faciliteert bovenstaande kerncompetentie voor MKB ondernemers.